Registreren | Inloggen NL | EN

Privacy

Bij DuKo moet je erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met je gegevens. Daarvoor hebben wij deze privacyverklaring opgesteld:

Stichting DuKo Student, gevestigd aan Wijnesteinlaan 91 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • Website:     dukostudent.nl 
 • E-mail:        info@dukostudent.nl
 • Adres:        Wijnesteinlaan 91
 • Postcode:   3525 AL, Utrecht 
 • Telefoon:    +31 6 145 55 524 (Keiko Chavers)

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting DuKo Student verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, zoals opleiding en woonplaats bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en in correspondentie

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dukostudent.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting DuKo Student verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; op basis van de grondslag Toestemming
 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; op basis van de grondslagen Toestemming en Overeenkomst
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; op basis van de grondslagen Toestemming en Overeenkomst
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken; op basis van de grondslagen Toestemming en Overeenkomst
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren; op basis van de grondslagen Toestemming en Overeenkomst

Voor meer informatie over de grondslagen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-2 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting DuKo Student neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting DuKo Student) tussen zit. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting DuKo Student bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > bewaartermijn van 2 jaar na aflopen abonnement > gebruiker kan na afloop van abonnement op een later moment nog bepalen om opnieuw een abonnement te activeren. Eén jaar na afloop van het abonnement wordt de gebruiker op de hoogte gesteld van het feit dat het account na één jaar wordt verwijderd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting DuKo Student deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting DuKo Student blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting DuKo Student jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

 

Categorie

Naam en Jurisdictie

Doel

Welke gegevens

 

MailChimp

Versturen nieuwsbrief

e-mail

 

SendGrid

Versturen nieuwsbrief

e-mail

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting DuKo Student gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Stichting DuKo Student gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast gebruiken we analytische cookies waarmee we websitebezoek en -gebruik kunnen meten. Deze cookies zijn van Google Analytics. We hebben echter een gebruikersovereenkomst met Google afgesloten en bovendien delen we geen persoonsgegevens met Google. Alle statistieken die door deze analytische cookies verzameld zijn daarom geanonimiseerd en niet terug te brengen tot een individuele gebruiker. 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Hieronder een overzicht van alle cookies op onze website:

Cookie

Naam

Functie

Bewaartermijn

Google Analytics

_utma

Analytische cookie die websitebezoek meet

2 jaar

Google Analytics

_ga

Tracking cookie die gebruikers onderscheidt om anoniem statistieken te genereren over hoe de website gebruikt wordt.

2 jaar

Google Analytics

_gid

Tracking cookie die gebruikers onderscheidt om anoniem statistieken te genereren over hoe de website gebruikt wordt.

24 uur

Google Analytics

_gat

Functionele cookie om verzoeksnelheid te verhogen

1 minuut

 

 

 

 

Stichting DuKo Student

CAKEPHP

Functionele cookie om gebruiker ingelogd te laten

Duur van de ingelogde sessie

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dukostudent.nl. Stichting DuKo Student zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Stichting DuKo Student wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting DuKo Student neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dukostudent.nl